Przeskocz do treści

Jesteśmy zaangażowani społecznie w sprawy naszego osiedla. W lipcu opiniowaliśmy projekt planu zagospodarowania przestrzennego nr 113 dla centrum osiedla Nowosolna. Projekt wzbudził wiele kontrowersji, wnieśliśmy swoje uwagi.

https://mpu.lodz.pl/opracowania/plany-miejscowe/w-rejonie-ulic-brzezinskiej-pomorskiej-jugoslowianskiej-wiaczynskiej-j-kasprowicza-grabinskiej-i-byszewskiej-obszaru-centrum-osiedla-nowosoln-56/

Skip to content