Przeskocz do treści

Polityka RODO

Stowarzyszenie Klub Seniora EMERITA

Polityka prywatności.

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które udostępniacie nam Państwo składając deklarację członkostwa Klubu, zgodnie ze statutem KS /  imiona, nazwisko, data
i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy /

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Państwa danych jest :
   Klub Seniora EMERITA                   
992-770 Łódź, ul. Byszewska ½                        
KRS 0000722785  -  NIP 7282828161  -  REGON 36968259700000

KONTO: 13 1750 0012 0000 0000 3897 5633
e-mail: klubseniora.emerita@gmail.com
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy kontaktować się z Klubem mailowo, telefonicznie z numerami Zarządu Klubu podanymi członkom Klubu bądź pocztą na powyższy adres Klubu.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane ?

Cele przetwarzania danych:

- rejestracja nowych członków Klubu

- utrzymywanie kontaktów z członkami Klubu, przekazywanie informacji

- realizacja statutowych zadań Klubu

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Artykuł 6
Zgodność przetwarzania z prawem.

1.Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy –
i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

Okres przetwarzania:

do czasu wygaśnięcia lub rezygnacji z członkostwa w Klubie .

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych uniemożliwi przyjęcie do Klubu .

Do jakich odbiorców przekazywane będą Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że wyrazicie Państwo zgodę w związku z realizacją zadań statutowych Klubu.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Państwa danych osobowych:

  • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać  z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możecie Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z administratorem danych (dane powyżej).

Skip to content